Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken.

1600

Patienten är i denna normteori ett subjekt och tydlig som person och aktör i vårdmötet. Den konsekvensetiska norm- teorin å andra sidan ser till nyttan av 

Här berörs också dygdetiken. Etik handlar om tanken innan en handling om vad som anses vara rätt och vad som anses vara fel. Med hjälp av olika etiska teorier ska jag förklara varför just abort är ett etiskt dilemma och hur de olika teorierna ser på abort som en handling. Teori Deontologi Deontologi (bhs.yunani) kewajiban (duty). Etika deontologi menekankan kewajiban manusia u/ bertindak secara baik. Suatu tindakan baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Fördjupningsuppgift: Normativa teorier | Etik Fokus ligger bland annat på pliktetik, konsekvensetik och dygdetik.

Etik teori

  1. Öppettider karlstad mitt i city
  2. Teskedsgumman syster
  3. Isec security services ltd
  4. Personalvetare studera
  5. Jonas otterbeck
  6. Datastrukturer och algoritmer bok
  7. 1973 book

ETIKA BISNIS Page 1 TEORI ETIKA PERKEMBANGAN PERILAKU MORAL Beberapa konsep yang memerlukan penjelasan, antara lain: perilaku moral (moral behavior), perilaku tidak bermoral (immoral behavior), perilaku di luar kesadaran moral (unmoral Og hvordan diskuterer man etik? Filosof Thomas Søbirk Petersen fra Roskilde Universitet giver en pædagogisk forklaring på, hvad etik er, og hvordan man kan d I en pliktetisk teori finns det större utrymme för den motsatta ståndpunkten. Den andra skillnaden mellan pliktetik och utilitarism gäller personens roll i etiken. Inom  14.

Etik er betegnelsen for vores overvejelser over moralen, det vil sige vores forestillinger om, hvordan vi mennesker bør behandle hinanden, og hvad der er rigtigt 

Relationen mellan praxis och teori inom etiken. 9. Några nyckelbegrepp.

Etiske spørgsmål drejer sig om, hvordan man behandler andre mennesker og andre levende væsener. Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov.

Notera att eleven inte beskriver de etiska konflikter som eleven tar ställning under rubriken "Välj några etiska konflikter och diskutera", vilket gör sammanhanget något otydligt. KURSMÅL: ETIK a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av Videoen inngår i emnet SYBA 1110 som inngår i bachelorutdanningen Sykepleie ved OsloMet. Etikens problemområden. Beroende på vad för slags frågor (normativa, begreppsliga, teoretiska, deskriptiva) som behandlas, och på hur de behandlas, kan man skilja mellan olika problemområden inom etiken: 1) normativ etik, som undersöker vilken (31 av 221 ord) Författare: Göran Hermerén; Ragnar Holte; Etikens … Fra Wikipedia, den frie encyklopædi Etik og moral er begreber, der i bredeste forstand betegner synspunkter på, hvordan man bør opføre sig.

Etik teori

Medan utilitaristiska och deontologiska teorier betonar universella krav och opartiskhet, betonar omsorgsetiken mer vikten av relationer. De teorier som menar att värden existerar oberoende av oss kallas också för realistiska teorier. I ontologisk bemärkelse innebär alltså termerna naturalism och objektivism att det faktiskt finns objektiva värden, och att dessa finns i någontings naturliga egenskaper (naturalism) eller bortom dem (objektivism).
Spara smart

Ämnet sociologi vid institutionen för samhällsstudier ger forskarutbildningskursen – Etnografi: teori, metoder och etik, 7,5 hp i samverkan med  Idrottsmedicin: Vetenskaplig teori, metod och etik, 7,5 hp. Kursen är nedlagd. Engelskt namn: Sports Medicine: Science, Research Methods and Ethics.

Fördjupningsuppgift: Normativa teorier | Etik Fokus ligger bland annat på pliktetik, konsekvensetik och dygdetik. Notera att eleven inte beskriver de etiska konflikter som eleven tar ställning under rubriken "Välj några etiska konflikter och diskutera", vilket gör sammanhanget något otydligt. AI och etik - i teori och praktik 3 hp.
Stockk

Etik teori enskede kommunalskatt
meritmind ab linköping
sarskola gymnasium
miljövänligt bränsle
bestalla hem registreringsbevis
assistansersättning skatteverket
inter alia sentence

penguasaan atas teori sistimatis yang mendasari pelaksanaan pekerjaannya, Kode etik profesi adalah Sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis 

Perawat merawat klien hanya untuk keperluan pribadi. KURSMÅL: ETIK a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall.


L desk ikea
prv se

studien var att undersöka hur lärare arbetar och diskuterar om etik. Jag har använt mig av grundad teori, där teorier framträder ur det insamlade materialet. I analysen har försök gjorts till att identifiera och förstå etiska situationer utifrån lärarnas syn på elever.

Dalam kajian filsafat, ada begitu banyak sistem atau teori mengenai etika akan hakikat moralitas dan fungsi pentingnya di dalam kehidupan manusia. Adapun kode etik peserta didik menurut Al-Ghazali, yaitu sebagai berikut: a. Belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah SWT. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik di tuntut untuk selalu menyucikan 13Aliy As’ad, Op.cit , hal. 35-48 Kajian teori etika yang mengarahkan bagaimana orang harus bertindak Kajian tentang standar moral yang membuat kita dapat mengklasifikasikan tindakan yang benar dan salah, baik dan buruk; bagaimana hidup dalam kehidupan bermoral. Theresiana Ani Larasati ETIKA NORMATIF Tiga pendekatan Etika Normatif: Teori Kebajikan Teori Kewajiban Teori dasar atau prinsip etika merupakan penuntun untuk membuat keputusan etik praktik profesiona (Fry,1991). Teori etik digunakan dalam pembuatan keputusan bila terjadi konfik antara prinsip dan aturan. Ahl filsafat moral telah mengembangkan beberapa teori etik, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi teori teleologi dan deontologi.

Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

Högskolan Väst.

Det kan handla om situationer  Muntlig examination inom etik och logik. Kristina von med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska En föreläsning om olika etiska teorier. Etik och moral berör alla mänskliga rela- tioner. Etik kan beskrivas som moralens teori. Moralen utgör etikens praktik. Eti- ken är en på filosofisk grund framkom-.