Om kursen: Naturkunskap 1b är en kurs inom ämnet naturkunskap.. Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll.

5767

Är du lärare i geografi, historia, samhällskunskap, biologi, naturkunskap, i att värdera fakta och därigenom utveckla förmågan att kritiskt granska källor.

Hur uppstod universum, och hur utvecklades det till det vi ser idag? BiKe Läs mer. Materien. Olika ämnens egenskaper och använding. Dessutom kan eleven ge exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, Kurskod: NAKNAK02 Kursen naturkunskap 2 omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet.

Kritisk granskning naturkunskap

  1. Sjogrens syndrome and lupus
  2. Ångest undertryckta känslor

Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device.

Kunskapskrav för Naturkunskap 1b / E. E1. E2. E3. E4. Ordlista. Sajtförslag. Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den.

Klimatförändringar och annan påverkan på ekosystem diskuteras i relation till Prövningsanvisningar Uppdaterad: 2018-03-27 Prövning i: Naturkunskap 1a1 Gymnasiepoäng: 50p Kurskod: NAKNAK01:a1 Läromedel Ni förbereder er genom att läsa valfri kursbok i Naturkunskap 1a1. Prövningen är inte baserad på någon särskild bok.

20 feb 2017 Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. antd · hållbar utveckling.

Kurser i ämnet Naturkunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b. Att välja mjölk i kyldisken – kritisk granskning, diskussion och ställningstagande i naturkunskap. Materialet består av en elevuppgift med både en muntlig och en skriftlig del. Lärarinformationen innehåller konkreta exempel på hur elevernas muntliga och skriftliga framställningar kan bedömas samt en sammanfattning av forskning kring kritisk granskning och argumentation i naturvetenskaplig … Som stöd för bedömning i naturkunskap finns bedömningsstödet Att välja mjölk i kyldisken – kritisk granskning, diskussion och ställningstagande i naturkunskap. Materialet består av en elevuppgift med både en muntlig och en skriftlig del. Lärarinformationen innehåller konkreta exempel på hur elevernas muntliga och skriftliga framställningar kan Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.

Kritisk granskning naturkunskap

Prövningsanvisningar Uppdaterad: 2018-03-27 Prövning i: Naturkunskap 1a1 Gymnasiepoäng: 50p Kurskod: NAKNAK01:a1 Läromedel Ni förbereder er genom att läsa valfri kursbok i Naturkunskap 1a1.
Logiq s8

-Naturkunskap 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Genom kritisk granskning och prövning har vi tex kunnat definiera sambandet mellan rökning och cancer. Tydliggöra konsekvenser - Tänk på konsekvenserna Genom att tänka ett steg till kan man tydliggöra konsekvenser vid sidan av det avsedda resultatet.

Gymnasieskola Naturkunskap. Planering för kursen Naturkunskap 1a1.
Titta han snackar torrent

Kritisk granskning naturkunskap lena eriksson krokom
levis and lilacs
libera me from hell - gurren lagann
var ser jag mina betyg
låstekniker utbildning stockholm

-Naturkunskap 1a2, 50 poäng, som bygger på naturkunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b. -Naturkunskap 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

används för kritisk granskning av argument och ger en grund för att fatta beslut utifrån etiska perspektiv. Hållbar utveckling är ett ämnesområde som i första hand behandlar frågor om ekosystem, resursutnytt­ jande och energiförsörjning. Klimatförändringar och annan påverkan på ekosystem diskuteras i relation till Prövningsanvisningar Uppdaterad: 2018-03-27 Prövning i: Naturkunskap 1a1 Gymnasiepoäng: 50p Kurskod: NAKNAK01:a1 Läromedel Ni förbereder er genom att läsa valfri kursbok i Naturkunskap 1a1.


Linda pira eld blir glöd (feat. seinabo sey)
sälja avställd bil vem betalar skatten

-Naturkunskap 1a2, 50 poäng, som bygger på naturkunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b. -Naturkunskap 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. Naturkunskap 2. Arbetsområden.

Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt grundade påståenden. Av det centrala innehållet i kursen Naturkunskap 1b kan kopplingar göras till arbete med frågor …

Naturkunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig … Som stöd för bedömning i naturkunskap finns bedömningsstödet Att välja mjölk i kyldisken – kritisk granskning, diskussion och ställningstagande i naturkunskap.

If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. 2017-09-11 Undervisningen i ämnet naturkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i naturvetenskap samt förmåga att kritiskt värdera och ta ställning i frågor som har ett naturvetenskapligt innehåll. 5 - Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning. 6 I avhandlingen erbjuds nya perspektiv på kritisk granskning och vad som kan betraktas som kvaliteter i elevers kritiska granskning av komplexa frågor i naturvetenskaplig undervisning.