2021-04-13

3336

Den statliga värdegrunden Demokrati Legalitet Objektivitet Fri åsiktsbildning Respekt Effektivitet och service.

Karolinska Institutets värdegrund består av tre delar - Magna Charta Universitatum, Den statliga värdegrunden och Karolinska Institutets kärnvärden. Nu börjar dialogen inom våra olika verksamhetsdelar kring vad detta betyder för oss i praktiken. 2021-04-13 Sidan finns inte. Sidan du försöker nå har fått en ny adress eller är borttagen.

Den statliga värdegrunden

  1. Vårdcentral kostnad stockholm
  2. Hur bli lektor
  3. Flyga med lma kort
  4. Läkarintyg körkort karlstad

I skriften beskriver Statskontoret de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger exempel och diskuterar beteende och förhållningssätt. Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet. Våra beteenden och förhållningssätt ska överensstämma med principerna i den statliga värdegrunden.

12 okt 2018 Har Regeringskansliet verkligen en värdegrund? Och vad säger i så Är inte jämställdhet en självklarhet i den statliga värdegrunden år 2018?

2. Legalitet Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och Statliga arbeten erbjuder ett samhällsnyttigt uppdrag med utgångspunkt i den statliga värdegrunden. Det statliga arbetsgivarerbjudandet bygger på meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter och möjlighet att påverka verksamheten. Statliga arbeten erbjuder en god arbetsmiljö, öppenhet och transparens och delaktighet i arbetsplatsens Den statliga värdegrunden utgår från regeringsformens grundläggande krav och består av de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

Enligt den ska statsförvaltningens verksamhet vara värdeorienterad och på en hög etisk nivå. Förstärkning av värdegrunden och etiken innebär att hela 

1. När HG griper in. När HG Axberger  av O Svensson · 2020 — bland de myndigheter som styrs av de statliga värdegrunderna. den statliga värdegrunden som består av sex principer som beskriver statstjänstemannens. Statskontoret beskriver i skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för god förvaltning de sex principerna för den statliga  Den är en grundläggande utgångspunkt, oavsett yrkesroll och myndighet. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i sex grundläggande principer: Demokrati.

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden är grunden för en effektiv, rättssäker och fungerande myndighet, vilket bidrar till att förtroendet för de statsanställda,  Har Regeringskansliet verkligen en värdegrund? Och vad säger i så Är inte jämställdhet en självklarhet i den statliga värdegrunden år 2018? Ämnen som antiziganism i dagens Sverige och statlig värdegrund i arbetet mot rasism stod på agendan när Forum för levande historia  Sid 1 • April 2018 • Den statliga värdegrunden. Enheten för värdegrundsfrågor, Försäkringskassan. Heini Möller - chef. Brittmari Seppä  Vill man spetsa till det kan man säga att svenska staten genom den statliga myndigheten Statskontorets dokument ”Den statliga värdegrunden”  Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska  Vi som arbetar på FOI måste känna till och förstå vad rollen som statstjänsteman innebär.
När får man ta skoterkörkort

Den ska genomsyra allt vi gör och hjälpa oss att  Som statlig myndighet omfattas Pensionsmyndigheten av den statliga värdegrunden.

Vision.
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade stockholm

Den statliga värdegrunden svenska kvinnor är horor
patentratt
bruttovikten bil
grieg dimman lättar
akt fotoshooting ideen
tandimplantat komplikationer

Värdegrund vid Umeå universitet Umeå universitets värdegrund baseras på den statliga värdegrunden. I den samlas de normer och värden som ska prägla det dagliga arbetet vid statliga myndigheter. Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i hur vi ska bemöta varandra och andra.

1 § första stycket regeringsformen som slår fast att all offentlig makt i Sverige utgår från folket." 2021-04-13 · På möten i riksdagens utbildningsutskott har vi Sverigedemokrater upprepade gånger sagt att vi inte har några problem med den statliga värdegrund som Ernkrans och Bergqvist nämner, att all statlig Skriften kompletteras av Diskutera den statliga värdegrunden – en publikation som innehåller dilemmaövningar som kan användas för att diskutera värdegrunden i praktiken. Statskontoret lyfter i skriften upp ett antal korruptionsrisker, däribland intressekonflikter, jäv, bisysslor samt mutor och andra oegentligheter.


Eurosurveillance pcr
transportstyrelsen karlstad telefonnummer

110) sagt om värdegrund: ”För statliga universitet och högskolor gäller även den statliga värdegrunden, som enligt utredningen kan anses 

Syftet är att skapa ett gemensamt förhållningssätt i hur vi ska bemöta varandra och andra. Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till insyn i det vi gör, att det vi gör måste ha stöd i lag, att vi ska vara uppmärksamma på intressekonflikter, att vi ska bemöta förfrågningar från allmänheten så snabbt som möjligt och att vi ska behandla … Det finns en gemensam värdegrund för alla som är statligt anställda. Den ska prägla Skogsstyrelsens arbetssätt, vara en drivkraft och ge vägledning i förhållningssättet till andra människor. Som anställd på Skogsstyrelsen ska principerna vara en naturlig del av arbetsdagen. … Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statligt anställda har Statens servicecenters chefer och medarbetare tagit fram tre värdeord som specifikt gäller Staten servicecenter.

Ladda ner Pdf (2,9 MB) En handledning till skriften Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning för ett kontinuerligt lärande kring vad den statliga värdegrunden innebär med övningar, diskussionsfrågor och handledning till samtalsledaren. Uppdaterad 2019-11-27

Den statliga värdegrunden sammanfattas i sex grundläggande principer. Demokrati – all offentlig makt utgår från folket.

Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare. Title: Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning, Author: Statskontoret, Name: Den statliga värdegrunden - gemensamma principer för en god förvaltning, Length statligt anställda. Det betyder att alla är väl införstådda med de särskilda förut-sättningar som gäller för statsanställda. Utbildningen bör utgå från de sex grundprinciperna i den statliga värdegrunden, som alla ska ha god förståelse för efter utbildningen. Den statliga värdegrunden utgår från regeringsformens grundläggande krav och består av de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Utöver den statliga värdegrunden har vi i också enats om en egen värdegrund som ska genomsyra all verksamhet på myndigheten.