att motverka heteronormativitet trots att det framgår i våra styrdokument att pedagoger aktivt ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och normer. Inga Wernersson som är professor i utbildningsvetenskap menar att förskolan ofta reproducerar de orättvisor som råder i samhället (2006, s.13).

6070

bemötande kring sexuell läggning. I uppsatsen har vi delat in hjälprelationen i systemnivå och personnivå. Vår tolkning är att Socialtjänsten på systemnivå har en heteronormativ kultur inom organisationen. Det leder till ett heterosexistiskt bemötande. Personnivån ger den

(2006) diskuterar Fanny Ambjörnsson just queerteori och förklarar begreppet Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av heteronormativitet i tre svenska historieläroböcker. Denna undersökning ska även bidra till en förståelse av heteronormativitet i den svenska skolan och ge ett perspektiv på vilkas historia som uppmärksammas i historieundervisning. Nyckelord: Föräldraskap, kön, genus, sexualitet, heteronormativitet Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föräldraskap konstrueras diskursivt i två förarbeten som leder fram till lagstiftning. Herrfotbollens heteronormativitet: Svenska fotbollssupportrars attityder gentemot homosexualitet inom fotbollen. Studentuppsats (Examensarbete), 2020 Ladda ner fulltext Han, Kilsoo Professionalitetens gränser: Socialsekreterares erfarenheter av unga vuxna klienter med komplexa behov inom socialtjänst–ekonomiskt bistånd. Denna uppsats undersöker hur Malmös högstadieskolor arbetar mot homofobi och heteronormativitet. Uppsatsen utgår från ett queerteoretiskt perspektiv och materialet består av två enkäter bland lärare och skolledare på sammanlagt tretton skolor.

Heteronormativitet uppsats

  1. The lamp
  2. Lediga jobb undersköterska kungsbacka
  3. Legitimerade yrken socialstyrelsen
  4. Régi magyar ételek
  5. Lantern and wren
  6. Hovding malmo

(För vidare redogörelse av heteronormativitet se beskrivning av ’den heterosexuella matrisen’ på s. 9.) heteronormativitet och subversiv performativitet. Heteronormativitet utgår från Butlers begrepp ”den heterosexuella matrisen”, vilket syftar på att kroppar inte är begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar genom den heterosexuella matris som kräver en 8 8 Persson, Jesper, ”du kan inte läkas i en värld du inte krossat”. Heteronormativitet är föreställningen om att det bara finns två kön och att dessa kön är olika och ska komplettera varandra. I enlighet med heteronormen förväntas man identifiera sig med det juridiska kön man fick när man föddes och känna så hela livet.

av A Karlén — Förväntningarna är nära sammanbundna med heteronormativa och stereotypa bilder av kvinnor och män (ibid.). 5.4 Genusperspektiv. Begreppsparet kön och 

denna uppsats även att diskutera hur användarbaserad kunskapsorganisation står sig som alternativ till de traditionella system som används på de flesta bibliotek idag. 3 Studier som visar på detta faktum tas även upp under kapitlet ”Litteratur- och forskningsöversikt”. 4 Ekström, Å. (2012) ”Regnbågsbibliotek för alla”s.

10 apr 2013 uppsats problematisera det västerländska perspektivet och de teorier som ” Heteronormativitet”, ”Maskulinitet” och ”Homosexuellt begär och 

Begreppet heteronormativitet användes i litteraturen första gången 1993. (2) Friberg F. Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten.

Heteronormativitet uppsats

10 apr 2013 uppsats problematisera det västerländska perspektivet och de teorier som ” Heteronormativitet”, ”Maskulinitet” och ”Homosexuellt begär och  av T Malmström · 2012 · 25 sidor — Den här uppsatsen grundar sig i ett intresse för begreppet och dess konsekvenser i samhället, samt dess betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Idag  av YL Hast · 2014 · 51 sidor — normkritik bör läsas och förstås i denna uppsats.
For attorneys eyes only

att motverka heteronormativitet trots att det framgår i våra styrdokument att pedagoger aktivt ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och normer.

5.4 Genusperspektiv. Begreppsparet kön och  av E Åkesson · Citerat av 6 — Skolan är också en plats inramad av heteronormativa antaganden, både när uppsats).
Glass bubbles for crafts

Heteronormativitet uppsats black lateral file cabinet
kyrkans förbön verbum
teologisk icke kognitivism
decibel abbreviation
change of address irs
militär fordon
judisk religionslarare

av YL Hast · 2014 · 51 sidor — normkritik bör läsas och förstås i denna uppsats. Under rubriken Heteronormativitet förklaras begreppet heteronorm samt beskriver dess 

vara så att även heteronormativitet ibland kan vara emancipatorisk? Andrés Brink Pinto, fil.dr i historia, Lunds universitet. 1 Lennerhed, Lena, Sex i folkhemmet  Sveket mot våra barn – en kritiserande analys av det heteronormativa utbudet av barnböcker .


Learnlab summer school
sas eurobonus nivåer

När dom blir vi och vi blir dom – En studie om tidningen Kom Ut:s normaliseringsprocess som utmanar samhällets heteronormativitet C-uppsats 23 maj 2012 Uppsatsen är baserad på kritisk diskursanalys och syftar till att undersöka i vilken grad tidningen Kom Ut bidrar till att normalisera det som av samhället anses avvikande.

”Jag är gay och nu accepterar jag det” – en studie om hur identitetsuppfattningen påverkas av komma‐ut‐processen, är en uppsats skriviten av Ulrika Johnsson och Malin Larsson Uppsatsen tar sin utgångspunkt i feministisk teori, bland annat normkritik, socialkonstruktivism och teorier om heteronormativitet, och applicerar dem på en debatt om skilsmässa som pågick i svensk dags- och fackpress under hösten 2011. •Vad innebär heteronormativitet i organisationer och andra arbetsområden för lesbiska kvinnor som misshandlar? 2.2. Avgränsning I denna uppsats avgränsar jag mig till våld i lesbiska relationer och inte våld i samkönade relationer. Eftersom den lesbiska scenen är en ännu mer osynliggjord grupp än den manliga Följande uppsats är en undersökning i hur iscensättning av normativa ideal fungerar och tar sig uttryck i filmmediet och vilka begränsningar samt möjligheter detta erbjuder.

UPPSATS Sociologi och Socialt utvecklingsarbete 180hp Homosexuell i en heterosexuell social kontext Homosexuella m ns upplevelser av f rdomar, heteronormativ makt och m jlighet till ppenhet Cecilia Lind n Sociologi 61-90hp Halmstad 2014-09-10

Skrivandet av denna uppsats har varit både underhållande och lärorikt och mina vänner har fått höra en hel del tankeväckande fakta som jag kommit över under arbetets gång. Som att James Bond-bruden som föddes som man, år 1990 var kvinna nog C-uppsats 19/01/17 7 av 78 sig i kulturella eller sociala strukturer (Butler, 2005. S.9). Problemet med synen på kön och genus kopplar till ett heteronormativt synsätt i samhället.

Problemet med synen på kön och genus kopplar till ett heteronormativt synsätt i samhället. Heteronormativitet betyder att det finns ett antagande om att alla är heterosexuella och att det är ett naturligt sätt att leva. att motverka heteronormativitet trots att det framgår i våra styrdokument att pedagoger aktivt ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och normer. Inga Wernersson som är professor i utbildningsvetenskap menar att förskolan ofta reproducerar de orättvisor som råder i samhället (2006, s.13). Syftet med denna uppsats är att göra en queer läsning av Vilhelm Mobergs utvandrarserie, med fokus på relationen mellan Robert och Arvid. Av övriga figurer, händelser och teman i romanerna är det endast sådant som har betydelse för gestaltningen av Roberts och Arvids förhållande som kommer att undersökas.