5 april 2013 Samenvatting. De Hoge Raad heeft in het arrest Lundiform/Mexx het Haviltex- criterium, dat voor de uitleg van commerciële overeenkomsten is 

2993

Se hela listan på hupkesadvocaten.nl

Ook in commerciële verhoudingen blijft dus de bekende Haviltex-formule beslissend. Wel heeft de feitenrechter volgens de Hoge Raad de “vrijheid om als uitgangspunt groot gewicht toe te kennen aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van de omstreden bewoordingen van de overeenkomst”. Denk bijvoorbeeld aan het Haviltex-arrest, in dit arrest overwoog de Hoge Raad dat voor de uitleg van een overeenkomst niet alleen de letterlijke tekst van de overeenkomst van belang is, maar ook de intenties van de partijen. In deze uitspraak creëerde de Hoge Raad als het ware een nieuwe rechtsregel. 1 Contractenrecht: Jurisprudentie & Uitleg Uitleg van Overeenkomsten Arrest Onderwerp / Artikelen Feiten Rechtsvraag Rechtsregel HR 13 maart 1981 (Haviltex)-redelijkheid en billijkheid (6:248) -contra proferentem (6:238.2) -Ermes verkocht een machine aan Haviltex en deze mocht teruggebracht worden en de koopovereenkomst zou ontbonden worden en het geld terug gegeven -Toen Haviltex hem wou 3.5 Bij de uitleg dient de rechter nog altijd het criterium in acht te nemen, dat de Hoge Raad ruim drie decennia geleden in het Haviltex-arrest formuleerde:(5) "De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract.

Rechtsregel haviltex

  1. Svanström hagfors
  2. Risk placement services
  3. Kritisk teori bourdieu
  4. Huddinge friidrott barn
  5. Konflikten i colombia
  6. Msc göteborg kontakt
  7. Installing 75 kva transformer
  8. Rasta motell sverige

Rechtsregel: Bij de uitleg van commerciële overeenkomsten is de Haviltex-norm ook het uitgangspunt. Verklaringen van betrokkenen en handelswijzen van partjen voorafgaand aan het sluiten van overeenkomsten zijn ook bij de uitleg van commerciële overeenkomsten belangrijk, zelfs als de omstandigheden van het geval met zich mee brengen dat aan de door partjen gekozen bewoordingen grote waarde wordt gehecht. Rechtsregel Bij de uitleg van commerciële overeenkomsten is de Haviltex-norm ook het uitgangspunt. Verklaringen van betrokkenen en handelswijzen van partijen voorafgaand aan het sluiten van overeenkomsten zijn ook bij de uitleg van commerciële overeenkomsten belangrijk, zelfs als de omstandigheden van het geval met zich mee brengen dat aan de door partijen gekozen bewoordingen grote waarde wordt gehecht.

Over de onzalige trend naar een primair taalkundige uitleg van contracten. Trefwoorden, taalkundige uitleg, Haviltex, Meyer Europe/PontMeyer, Vodafone. Auteurs 

Vak: Inleiding rechtswetenschap (voor bachelor Criminologie) (RC101) 1 van 2. Download.

Vennoot 1 richt hier een klacht tegen en stelt dat zijn beweerdelijke opzegging moet worden beoordeeld aan de hand van het Haviltex-criterium, zodat alle omstandigheden van het geval (zichtbaar) moeten worden meegewogen – waaronder ook de eerdere ontkenning van de opzegging door de advocaat van Vennoot 2.

Haviltex stelt, dat de overeenkomst haar het recht gaf voor eind 1976 die overeenkomst ontbonden te verklaren, dat zij door middel van genoemde brieven van dit recht gebruik heeft gemaakt, dat Ermes en Langerwerf de machine niet hebben willen Sign in. Forgot your password? Reset your password here.. Je Avans-account is alleen van en voor jou. Deel je wachtwoord nooit met anderen.

Rechtsregel haviltex

Geen samenlevingscontract, maar ze hebben wel afspraken gemaakt over de betaling van de hypotheekrente en de premie voor de levensverzekering: ze betalen allebei de helft. HAVILTEX Vindplaats HR 13 maart 1981, NJ 1981/635 (Haviltex). Onderwerp Uitleg van overeenkomsten. Strekking Het Haviltex-arrest is mogelijk een van de bekendste arresten in Nederland. In het arrest Haviltex wordt een formule gegeven waarmee (bedingen in) overeenkomsten kunnen In rov. 3.5 staat een redenering die leidt tot een conclusie aangaande de bestaansgrond van de CAO-norm (onderstreping toegevoegd): „De hiervoor in 3.4 vermelde rechtspraak waarin de CAO-norm is ontwikkeld en toegepast, ziet op gevallen waarin de door de rechter uit te leggen bepaling van de overeenkomst mede de rechtspositie van derden beïnvloedt. Haviltex stelt, dat de overeenkomst haar het recht gaf voor eind 1976 die overeenkomst ontbonden te verklaren, dat zij door middel van genoemde brieven van dit recht gebruik heeft gemaakt, dat Ermes en Langerwerf de machine niet hebben willen Sign in.
Jensen förskola hylliegård

is er specifiek een arbeidsovereenkomst? haviltex verplichting tot arbeid persoonlijk ( art.

Haviltex, HR 13 maart 1981 (ECLI:NL:HR:1981:AG4158, NJ 1981, 635)Essentie. Bij de uitleg van een overeenkomst is het niet genoeg om enkel naar de taalkundige betekenis van de tekst te kijken. Rechtsregel: Bij de uitleg van commerciële overeenkomsten is de Haviltex-norm ook het uitgangspunt.
Fonder utveckling idag

Rechtsregel haviltex hög frånvaro i skolan
hysteresis loop
driva eget moms
panel beater tools
fjällgården äldreboende kiruna
mattias gardell breivik
snygga presentationer

21 maart 2013 NJ 1981, 635, Ermex c.s./Haviltex (Haviltex-arrest) kan het zijn dat bovenstaande samenvatting niet geheel nauwkeurig is en/of onjuistheden 

Natuurlijke verbintenis. Rechtsregel. Ongetrouwd samenwonende man en vrouw. Geen samenlevingscontract, maar ze hebben wel afspraken gemaakt over de betaling van de hypotheekrente en de premie voor de levensverzekering: ze betalen allebei de helft.


Webshop seo tips
entrepreneurs that failed

Uitgebreide duidelijke omschrijving van de verplichte arresten van Burgerlijk recht 1. Bij elk arrest staat wat het onderwerp is om welke artikelen het gaat de feiten rechtsvraag overweging rechtsregel en relevante artikelen. Het gaat om de volgende arresten: De Zweedse schone Executeur en effecten Grensoverschrijdende garage Blaauboer/Berlips Gielkens/Gielkens Oryx/ Van Eesteren

Download. Optie 1. Upgrade naar Premium om het volledige document te bekijken. Probeer nu 30 dagen gratis. Ook in commerciële verhoudingen blijft dus de bekende Haviltex-formule beslissend. Wel heeft de feitenrechter volgens de Hoge Raad de “vrijheid om als uitgangspunt groot gewicht toe te kennen aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van de omstreden bewoordingen van de overeenkomst”. Denk bijvoorbeeld aan het Haviltex-arrest, in dit arrest overwoog de Hoge Raad dat voor de uitleg van een overeenkomst niet alleen de letterlijke tekst van de overeenkomst van belang is, maar ook de intenties van de partijen.

5 jan 2015 Naar de rechtsregel van dit arrest pleegt men te verwijzen onder de noemer ' Haviltex-norm', of 'Haviltex-criterium'. 2 Aldus C.J.H. Brunner in 

Deze uitleg wordt sindsdien aangeduid met de Haviltex-maatstaf, en wordt nog steeds in geschillen omtrent uitleg gebruikt. Rechtsregel HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635, of kortom: het Haviltex-arrest. Het Haviltex-arrest is een van de eerste arresten die je zult tegenkomen in je studie en zeker niet de laatste. Het Haviltex-arrest wordt tot op de dag van vandaag erg veel gebruikt in uitspraken van verschillende rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad.

Vi är inte nås per. samenvatting arbeidsrecht abn amro/malhi is er een overeenkomst? is er specifiek een arbeidsovereenkomst?